Κατασκευή
Τεχνικών Έργων

Η TOLA Construction είναι μια αναπτυσσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Δράμα. Συμμετέχουμε σε μεγάλα έργα σκυροδέματος διατηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας. Με την τεχνογνωσία, την πολύχρονη εμπειρία και το εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, η εταιρία μας παρέχει υψηλού επιπέδου κατασκευαστικές υπηρεσίες αναφέροντας χαρακτηριστικά αλλά όχι περιοριστικά την εξειδίκευση που κατέχουμε στην κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων. 

Τεχνική Εταιρεία

Υπηρεσίες

Σχέδιο χωρίς τίτλο (2)

Βιομηχανικά δάπεδα

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ

Εποξειδικά δάπεδα

Unknown

Σκουπιστά δάπεδα

Σχέδιο χωρίς τίτλο (4)

Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (Κτίρια, τοίχους αντιστήριξης, δεξαμενές)

ooo

Μονώσεις

Projects

Scroll to Top